Open Comparitie 11 maart 2019

Quintessens-lezing ‘Norbertijnen en Vrijmetselaars’

Vrijmetselaarsloge ‘Quintessens’ vervolgt de Quintessens-lezingen cyclus op 11 maart 2019, om 19.30 in Wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3, ’s-Hertogenbosch

 

De vrijmetselaarsloge Quintessens heeft als doel gesteld om in haar lezingserie mensen kennis te laten nemen van diverse levensbeschouwelijke visies en daarbij gezamenlijk op zoek te gaan naar wat mensen vereent.

 

In oktober 2018 heeft de Bossche Vrijmetselaarsloge Quintessens de eerste Quintessens-lezing georganiseerd. Jan-Pieter van Lieshout en Yfke Laanstra (futurist en schrijfster van het boek “Bits, Bytes & Bewustzijn”) spraken over het thema “De betekenis van de vrijmetselarij voor de mens van de 21e eeuw”.

 

In deze tweede Quintessens-lezing wordt een relatie gelegd tussen het het gedachtegoed van de Norbertijnen en die van de Vrijmetselarij. En wordt ingegaan op de werkwijze van inwijdingsgenootschappen en broederschappen, waarbij er parallellen worden getrokken tussen de Norbertijnen en de vrijmetselarij.

 

De Norbertijnen en de Reguliere Vrijmetselarij hebben gemeenschappelijk dat beiden inwijdingsgenootschappen zijn, al vele eeuwen bestaan, raakvlakken hebben met religie en spirituele beleving en alleen mannen tot hun orde toelaten, waarbij beide als doel hebben aan een betere wereld te werken ieder op hun eigen manier.

 

Wilt u deze lezing bijwonen of erover schrijven dan bent u natuurlijk van harte welkom.

 

Datum:            11 maart 2019

Tijd:                19.30 tot ongeveer 22.00

Locatie:           Wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3, ’s-Hertogenbosch.

 

Vriendelijk verzoeken wij belangstellenden om zich via de e-mail aan te melden bij de secretaris van Quintessens [email protected]. De entrée is gratis, maar een bijdrage voor de goede doelen die de Loge Quintessens ondersteunt wordt op prijs gesteld.

 

Tijdens de nazit wordt u de gelegenheid geboden om een kijkje te nemen in de werkplaats van Loge ‘Quintessens’ en in gesprek te gaan met de leden (m/v) van de Bossche vrijmetselaarsloge.

 

Bijgesloten een synopsis van de lezing, het profiel van abt Dennis Hendrickx en het uitgebreide programma.

Bijlage 1: synopsis Quintessens-lezing "Norbertijnen en Vrijmetselaars"

 

Alle christenen en daarom ook alle religieuzen hebben de opdracht van de Heer om ‘zonder ophouden met de Heer te verkeren’ (Lucas 18,1) en van daaruit de evangelische waarden uit te dragen.

 

Hier ontstaat een spanningsveld tussen contemplatie en actie. De beschouwende orden (denk aan monniken) bevinden zich aan het ene eind, de contemplatie. De actieve congregaties bevinden zich aan het andere eind, de actie. Daarnaast zijn er kloostergemeenschappen die van oudsher bewust kiezen voor het midden: zij zoeken een balans tussen contemplatie en actie, tussen het gezamenlijk gebed en het gemeenschapsleven en allerlei apostolaatsvormen die aansluiten bij de noden in de directe omgeving van het klooster. Het streven naar verinnerlijking wordt aldus gecombineerd met een concrete maatschappelijke betrokkenheid. Dit ideaal proberen Norbertijnen, met de Regel van Augustinus als basis, eigentijds gestalte te geven.

 

Een verheerlijking van welk godsdienstbeeld dan ook is een Vrijmetselaar vreemd.

 

Wij, vrijmetselaren, hebben onze eigen methode en gebruiken die om zelf een beter mens te worden en de maatschappij daarmee van dienst te zijn.

 

De reis van Dennis Hendrickx.

 

Abt Hendrickx zal ons meenemen in de reis die hij heeft gemaakt als Norbertijn en als mens. Hij zal ons een inkijk geven in zijn dagelijkse beslommeringen en hoe hij omgaat met de maatschappij.

 

Comparitie als communicatievorm.

 

Na de presentatie van Abt Hendrickx worden wij, als toehoorders, uitgenodigd om onze gedachten naast die van de Abt leggen. De insteek die wij als Vrijmetselaars daarbij nastreven, ligt meer in het zoeken naar datgene wat ons verbindt dan naar het bepalen welke gedachte 'beter’ is. Op deze avond laten wij u graag meedoen in deze manier van werken, meedoen in een comparitie, zo noemen wij dat bij de Vrijmetselarij.

Bijlage 2: Profiel van Dennis Hendrickx

 

Abt Hendrickx is geboren in 1949 in Alphen N.B. dicht bij de Belgische grens.

 

Na zijn lagere school is hij naar het internaat gegaan van de Norbertijnen in Heeswijk.

 

Na afronding van zijn middelbare school is hij lid geworden van de studiegemeenschap Lucerna (een studiehuis van de norbertijnen in Tilburg). Tevens volgde hij achtereenvolgens de opleiding Middelbare sociale arbeid (opleiding ambtenaar sociale dienstverlening) en opbouwwerk Sociale academie.

 

Hij werkte parttime in de kinderbescherming en bij de vredesbeweging Pax Christi en werd politiek actief (lid van de gemeenteraad van Tilburg).

 

In 1973 werd hij parttime pastoraal opbouwwerker in de Norbertijnenparochie van Tilburg.

 

In 1983 trad hij in bij de norbertijnen, waarna hij in 1988 tot priester werd gewijd. Tot 2013 was hij pastoraal actief in Tilburg-Noord.

 

Op 10 januari 2013 werd hij gekozen tot de 71e abt van Berne, op 10 januari 2019 werd hij herkozen voor een nieuwe periode van 9 jaar.

 

 

Bijlage 3: Programma Quintessens-lezing ‘Norbertijnen en Vrijmetselaars’

 

Datum             :           Maandag 11 maart 2019

 

Plaats              :           Wijkgebouw de Slinger, Jan Schöfferlaan 3, 5212 RE ‘s-Hertogenbosch

 

Programma     :           19.30   Ontvangst

                                    20.00   Welkomstwoord Voorzitter Loge Quintessens: Eric Jordans

                                    20.10   Inleiding over de Vrijmetselarij en de Loge Quintessens

                                               20.30     De Quintessens-lezing: Abt Dennis Hendrickx

                                               21.15     Pauze

                                               21.30     Gedachtewisseling op Maconnieke wijze: comparitie

                                               22.00     Informele afsluiting

 

Aanmelding    :           [email protected], secretaris Loge Quintessens