Welkom

Aangenaam kennis te maken!

De vrijmetselaarsloge Quintessens in ’s-Hertogenbosch is opgericht in 2013 en daarmee een van de jongste loges in Nederland met op dit moment meer dan 40 actieve en enthousiaste leden.

Vrijmetselarij is een eeuwenoude methode om mensen zich bewust te laten worden van hun persoonlijke levenspad en de zingeving daarvan. De methodiek is universeel. Doordat de leer verhuld ligt in symbolen die elke vrijmetselaar zelf betekenis geeft is het een ontdekkingsreis. Een reis in 3 etappes of graden. Die van leerling, gezel en meester. De leerling onderzoekt zichzelf. De gezel zijn positie in de samenleving. De meester zijn verhouding ten opzichte van een Hoger Beginsel, dat voor ieder heel persoonlijk kan zijn.

De subtiliteit van de beleving vraagt om een harmonische omgeving waarin openhartigheid ten opzichte van elkaar eerder regel dan uitzondering is. De verenigingsvorm van gelijkwaardige broederschap biedt die veiligheid. Leden staan openhartig ten opzichte van elkaar en realiseren zich dat het leven een voortdurende leerschool is. De gesprekken zijn vaak een uitwisseling van de inzichten die in het logeleven en/of in het dagelijks leven worden opgedaan. De gespreksvorm binnen de loge is die van de dialoog. Wij gaan zelden in discussie, laat staan in debat. Zelfs wanneer iemand beter denkt te weten zal hij de ander de gelegenheid geven te groeien op diens eigen tempo. Desgevraagd zal hij zijn mening of ervaring delen om naast de mening van de ander uitgesproken te worden ter lering van elke aanwezige. De gezellen en meesters gedragen zich daarbij steeds als leerling. Ook de meest levenswijze meester schaaft voortdurend aan zijn moreel besef.

Elke dag, iedere gebeurtenis en elke ontmoeting biedt de mogelijkheid tot verruiming van de zelfkennis. Op gezette tijden krijgen de leden de gelegenheid zich te spiegelen aan de groep door een voordracht te houden over hun levensinzichten. 1 op 1 is dit zelfs dagelijks mogelijk. Hoewel het geen voorwaarde is kan broederschap ook leiden tot vriendschap.

Vrijmetselaars werken aan zichzelf. Vaak zijn zij de samenleving dienstbaar met hun talenten en vaardigheden. Elke logebijeenkomst is een gelegenheid om de accu op te laden, nieuwe inspiratie op te doen. Zo komen wij stap voor stap dichter bij de quintessens van het bestaan: de zin van ons leven.